Sunt de acord cu politica de cookie
Afacerilacheie.NET
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de
8482 30-Aug-2013


5
din 1 vot
RATING UTILIZATORI
Guvernul Romaniei
Ordonanta de Urgenta pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol


Avand in vedere ca se mentin si se acutizeaza disfunctionalitatile privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale in regim de vanzare cu amanuntul si cu ridicata, cu produse din sectorul agricol in special cu legume si fructe, care genereaza:
 
- evaziune fiscala in acest domeniu;
- presiuni speculative asupra preturilor produselor la consumatorul final;

LAVANDA - cea mai profitabila cultura
pe terenuri mici

- planta nepretentioasa
- se vinde excelent
- profit de peste 8.000 de euro/ha!

>> Click AICI <<

- concurenta neloiala intre actorii din piata persoane fizice si comercianti care substituie calitatea de producator agricol;
- deficit de competitivitate al produselor autohtone fata de produse provenite din tari terte;
- nivel redus al trasabilitatii produselor care se comercializeaza, care nu asigura informarea corecta a consumatorului final, tinand seama de dimensiunea filierei de comercializare a acestor produse in regim de vanzare cu amanuntul si cu ridicata, a carei infrastructura la nivel national cuprinde peste 500 piete agroalimentare permanente din care circa 400 sunt piete urbane aflate in marea majoritate in proprietate si administrare privata sau in proprietate publica si administrare privata, precum si de existenta a peste 700 de structuri de vanzare temporare organizate in mediul rural, in care accesul producatorilor agricoli este limitat si dificil inclusiv datorita modului de aplicare a legislatiei care reglementeaza regimul certificatului de producator, tinand cont ca aceasta situatie face ca o importanta parte a productiei de legume si fructe realizata de micii producatori agricoli in gospodaria proprie sa fie valorificata prin intermediari, in conditii improprii, pe canale comerciale necontrolabile, care eludeaza legislatia fiscala, creeaza concurenta neloiala si disfunctionalitati ale fluxului de marfa catre populatie, cu implicatii asupra pretului produselor la consumatorul final si asupra veniturilor producatorilor agricoli, avand in vedere faptul ca neadoptarea in regim de urgenta a masurilor de reglementare prevazute de prezentul proiect de act normativ poate avea un impact economic si social negativ major:

- in randul producatorilor agricoli care nu pot valorifica direct productia proprie, iar vanzarile prin intermediari nu asigura veniturile necesare reluarii ciclurilor de productie, fapt ce poate conduce la abandonarea activitatilor agricole si diminuarea ofertei de produse vegetale proaspete;

- in randul populatiei, cu privire la modul cum autoritatile actioneaza pentru asigurarea unui mediu civilizat de desfasurare a activitatilor comerciale in spatii publice, in special in aplicarea conceptului de lant scurt alimentar, de la producatorul agricol la consumatorul final;

– prin mentinerea unui grad ridicat al evaziunii fiscale in domeniul vanzarii produselor agricole, cu preponderenta la legume si fructe proaspete, se impune modificarea urgenta si armonizarea in consecinta a dispozitiilor legale existente care reglementeaza acest domeniu, prin asigurarea cadrului organizatoric care sa creeze facilitati producatorilor agricoli pentru vanzarea directa catre consumatori a produselor agroalimentare proprii si asigurarea unei oferte de produse agroalimentare corespunzatoare calitativ si cantitativ, la preturi echitabile, tinand cont faptul ca aceasta masura vizeaza interesul public si reprezinta situatie extraordinara si de urgenta a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. 4 din Constitutia Romaniei republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta:
 
CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art.1 Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza modul de desfasurare a activitatilor economice, de valorificare de catre producatorii agricoli persoane fizice, a produselor agricole proprii si de exercitare a comertului cu aceste produse in unele zone publice.
Art.2 In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
 
a) activitate economica in sectorul agricol – activitate desfasurata in propria ferma/gospodarie de un producator agricol persoana fizica, pentru obtinerea unor produse agricole care depasesc necesarul de consum propriu, care au valoare exprimata in bani, si sunt destinate vanzarii pe piata;
 
b) comert in zone publice – comertul cu ridicata, sau comertul cu amanuntul care se desfasoara in structuri de vanzare cu locatie permanenta sau temporara, in teritorii delimitate special amenajate si dotate corespunzator, precum piete agroalimentare, targuri, piete volante, alte asemenea, de catre producatorii agricoli persoane fizice, individual sau prin asociatii/grupuri de producatori;
 
c) atestat de producator – document de atestare profesionala a producatorului agricol persoana fizica, care desfasoara activitate economica in sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia si rudele de gradul I;
 
d) carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol – document utilizat de persoana fizica care detine atestat de producator, pentru exercitarea actului de comert cu ridicata sau cu amanuntul, a produselor agricole obtinute in ferma/gospodaria proprie;
 
CAPITOLUL II  - Procedura de obtinere a atestatului de producator

 
Art.3-(1) Atestatul de producator reprezinta documentul care confirma capacitatea detinatorului de a desfasura o activitate economica in sectorul agricol.
 
(2) Atestatul de producator cuprinde informatii si date privind:
a) temeiul legal al eliberarii atestatului;
b) numele si prenumele producatorului agricol;
c) denumirea produselor si suprafata de teren exploatata, respectiv efectivele de animale, care sunt inregistrate in Registrul Agricol detinut de unitatea/subdiviziunea administrativ teritoriala pe a carei raza se afla ferma/gospodaria, productiile estimate a fi obtinute, productiile estimate a fi destinate comercializarii.

(3) Valabilitatea atestatului de producator este de an calendaristic de la data emiterii.

Art.4-(1) Atestatul de producator se elibereaza la cerere producatorilor agricoli persoane fizice, care opteaza pentru desfasurarea unei activitati economice in sectorul agricol.

(2) Atestarea profesionala a solicitantilor se realizeaza de catre structuri asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura, constituite conform legii si organizate la nivel judetean/regional/national, care se inregistreaza in acest scop la primariile
unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale.
 
(3) Pentru unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale la care nu s-au inregistrat structuri asociative prevazute la alin(2), atestarea profesionala a solicitantilor se asigura de catre entitati teritoriale din subordine, sau in coordonare, care sunt mandatate in acest scop de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
 
(4) In vederea inregistrarii, structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura, depun la primariile la care solicita inregistrarea, urmatoarele documente:
a) certificatul de inregistrare fiscala (CUI);
b) hotararea judecatoreasca de constituire;
c) statutul;
d) situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar anterior inregistrarii prevazute la alin(2),
depuse/transmise la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;
e) documentul care atesta afilierea la o organizatie/federatie/confederatie reprezentativa la nivel national, dupa caz.
(5) Primarii asigura conditiile necesare pentru informarea publica cu privire la structurile
si entitatile prevazute la alin (2) si (3), prin afisarea si actualizarea listelor cu acestea la sediul primariilor.

(6) Structurile si entitatile prevazute la alin(2) si (3) furnizeaza servicii de consultanta, informare si atestare profesioanala, pentru solicitantii de pe raza teritoriala a unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale unde sunt inregistrate.
 
Art.5-(1) Modelul atestatului de producator si regimul de utilizare al acestuia, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale in termen de 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Tiparirea atestatului de producator revine in sarcina structurilor si entitatilor prevazute la art.4 alin (2) si (3).
 
Art.6-(1) Unitatile/subdiviziunile administrativ teritoriale transmit la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin consiliile judetene/consiliul general al municipiului Bucuresti, lista structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura, inregistrate, la nivelul fiecarui judet.
 
(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura accesul la informatia publica, prin afisarea pe site-ul oficial, a listei prevazute la alin (1).
 
CAPITOLUL III - Regimul de intocmire si utilizare a carnetului de comercializare a produselor din sectorul
Agricol
 
Art.7 Prin exceptie de la prevederile Ordonantei de urgenta nr.44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare, exercitarea activitatilor de comert cu ridicata sau cu amanuntul, a produselor agricole obtinute in ferma/gospodaria proprie, de catre producatorii agricoli persoane fizice care detin atestat de producator, se realizeaza in baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.
 
Art.8-(1) Tiparirea carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol revine in sarcina consiliilor judetene/consiliul general al municipiului Bucuresti, care le distribuie unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale la solicitarea acestora.

(2) Costurile generate de tiparirea carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se suporta de catre consiliile judetene/consiliul general al municipiului Bucuresti, iar sumele cheltuite de acestea se reconstituie prin grija unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale, din pretul achitat de solicitanti pentru eliberarea acestora.

(3) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se elibereaza la cerere solicitantilor, de catre primarii unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale pe a caror raza se afla ferma/gospodaria in care se obtin produsele estimate a fi destinate comercializarii.
 
(4) Primariile unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale tin evidenta carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol printr-un registru special deschis in acest sens.
 
(5) Prima fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care contine datele privind identitatea producatorului agricol, informatii privind suprafetele cultivate si/sau animalele detinute care sa reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite la art.73 alin(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si productiile estimate a fi destinate comercializarii, este semnata de primarul localitatii si ramane nedetasabila la carnet.
 
(6) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol are forma dreptunghiulara, cu dimensiunile de 200x100 mm si este alcatuit din foi fixe, autocopiative, tiparit in carnete de 100 file a 3 exemplare, prevazute cu element de siguranta, seria fiind reprezentata de indicativul rutier al judetului iar numarul din 6 cifre se realizeaza asfel:

a) primele 3 cifre reprezinta indicativul interurban al judetului de la 230 pana la 269 pentru judete, respectiv, 210 pentru judetul Ilfov si 211 pentru municipiul Bucuresti;

b) urmatoarele 3 cifre, se completeaza incepand de la 001 pana la 999, indicand producatorul, in ordinea eliberarii carnetelor.
 
Art.9. Normele privind intocmirea, utilizarea si modelul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
 
Art.10-(1) Regimul de utilizare a filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, este urmatorul:
a) primul exemplar se inmaneaza cumparatorului;
b) al doilea exemplar se pastreaza de vanzator;
c) al treilea exemplar se pastreaza la carnet.

(2) Carnetele utilizate, continand al treilea exemplar al filelor, se depun la primaria unitatii/subdiviziunii administrativ teritoriale care a emis carnetul.

(3) Prevederile alin.(1) se aplica obligatoriu pentru orice fel de livrare de produse agricole, in orice cantitate si structura sortimentala, indiferent de calitatea cumparatorului, respectiv persoana fizica sau persoana juridica.
 
(4) Filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol detinute de cumparatorul persoana juridica se pastreaza si se arhiveaza timp de 10 ani, acestea reprezentand documente justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate a achizitiilor.
 
Art.11-(1) Pe parcursul transportului produselor achizitionate de la producatori agricoli pe baza carnetului de comercializare, in scop comercial sau pentru autoconsum, cumparatorul trebuie sa detina fila din carnet care justifica provenienta marfii.

(2) In cazul transportului de produse agricole efectuat de catre producatorii agricoli persoane fizice, de la locul de detinere la locul de comercializare in regim cu ridicata sau cu amanuntul, acestia completeaza o fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, corespunzator cantitatilor si structurii sortimentale transportate.
 
(3) Fila mentionata la alin.(2) constituie documentul justificativ pe timpul transportului, a desfacerii marfii, cat si a eventualelor retururi a produselor necomercializate.
 
Art.12-(1) Unitatile administrativ teritoriale/subdiviziunile municipiului Bucuresti au obligatia de a comunica organelor fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, trimestrial, informatii cu privire la beneficiarii carnetelor de comercializare emise, precum si datele cuprinse in acestea potrivit alin (5) al art.8.

(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin(1) se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
 
CAPITOLUL IV - Exercitarea activitatilor de comert cu amanuntul in zonele publice
 
Art.13-(1) In cadrul structurilor de vanzare cu amanuntul organizate in zonele publice, indiferent de forma de administrare, publica sau privata, este obligatorie organizarea de spatii de vanzare distincte care sunt rezervate in exclusivitate producatorilor agricoli persoane fizice detinatoare a unui carnet de comercializare.
 
(2) Procentul de alocare a spatiilor de vanzare prevazute la alin.(1) este de minim 20% din totalul spatiilor de vanzare existente.

Art.14 Comercializarea cu amanuntul a produselor din sectorul agricol obtinute pe gospodaria/ferma proprie de catre producatorii agricoli persoane fizice se face pe baza documentului de identitate si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.
 
Art.15 Prin exceptie de la prevederile art.10 si ale alin(1) al art.11, pentru a se asigura evidenta operativa privind vanzarile zilnice cu amanuntul in zonele publice, producatorii agricoli au obligatia sa inscrie la sfarsitul fiecarei zile, in fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol prevazuta la art.11 alin.(2), produsele agricole si cantitatile aferente vandute in ziua respectiva, defalcat pe total cumparatori persoane fizice si/sau persoane juridice.
 
Art.16 In cadrul structurilor de vanzare organizate in zonele publice, indiferent de forma de administrare publica sau privata, operatorii economici comercializeaza produse din sectorul agricol in spatii de vanzare delimitate distinct, amenajate corespunzator pentru depozitarea si comercializarea acestor produse, cu respectarea normelor de evidenta si fiscalitate prevazute de legislatia in vigoare si cu emiterea de bonuri fiscale, potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
CAPITOLUL V - Contraventii si sanctiuni
Art.17 Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
 
a) nerespectarea prevederilor art.10 cu amenda de 1000 lei;
b) nerespectarea prevederilor alin(1) al art 11 cu amenda de 1000 lei pentru persoane fizice si cu amenda de la 3000 lei la 5000 lei si confiscarea cantitatilor de produse din sectorul agricol transportate, pentru persoane juridice;
c) nerespectarea prevederilor alin (2) al art.11 cu amenda de la 1500 lei la 2000 lei;
d) nerespectarea de catre administratorii pietelor a prevederilor art.13 , cu amenda de la 10000 lei la 15000 lei.
Art.18 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art.17 se
realizeaza de persoane imputernicite de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform competentelor legale.
 
Art.19. Contraventiilor prevazute la art.17 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.182/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
CAPITOLUL VI - Dispozitii tranzitorii si finale

Art.20-(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se abroga:
a) Hotararea Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 436 din 3 august 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

b) Ordinul ministrului finantelor publice nr.1027/2006 privind aplicarea prevederilor art.3 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.550 din 26 iunie 2006.

c) Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile banesti din agricultura realizate prin valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 464 din 6 iulie 2009
 
(2) De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se interzice utilizarea Borderoului de achizitie prevazut la punctul VII : BORDEROU DE ACHIZITIE (de la producatori individuali) (Cod 14-4-13/b) din PARTEA IV: GRUPA a IV-a - MIJLOACE
BANESTI SI DECONTARI din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 870 bis din 23 decembrie 2008, cu modificarile ulterioare, la cumpararea produselor agricole de la producatori agricoli persoane fizice.

(3) Certificatele de producator emise in temeiul Hotararii Guvernului nr.661/2001 pot fi utilizate pana la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2013.
 
(4) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014.
Art.21 Prelucrarile de date cu caracter personal realizate in temeiul prezentei ordonante de urgenta se efectueaza cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
PRIM MINISTRU
Victor Viorel PONTA

Sursa: www.madr.ro

Tags: agricolproducatori agricolimici producatorimic producator agricolcertificat de producatorcarnet producatorcarnet de comercializareproduse agricoleferma


Ti-a placut acest articol?

Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Votati articolul

Ordonanta de Urgenta pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi


Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Afaceri la CHEIE
Idei de afaceri cu profit. 7 Afaceri de succes pentru tine
Aboneaza-te la newsleterul Afaceri la CHEIE si descarci GRATUIT raportul Idei de afaceri cu profit. 7 Afaceri de succes pentru tine . Primesti informaţii din domeniul afacerilor, date despre reducerile si promotiile oferite de Rentrop & Straton.


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Comentarii0 comentariiAtentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Citeste Raportul Special GRATUIT
Idei de afaceri cu profit. 7 Afaceri de succes pentru tine
Idei de afaceri cu profit. 7 Afaceri de succes pentru tine

Adauga adresa ta de email si vei primi sfaturi, solutii si exemple pentru succesul afacerii tale

Sfaturi, solutii si exemple pentru succesul afacerii tale
Idei de afaceri cu profit. 7 Afaceri de succes pentru tine
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

Idei de afaceri cu profit. 7 Afaceri de succes pentru tine
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016