Afacerilacheie.NET
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de
7707 15-Mai-2013

5
din 1 vot
RATING UTILIZATORI
Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare - START  -
    
1.    Obiectivul Programului
Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START”, denumit in continuare Program, este un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

Este implementat de catre Ministerul Economiei prin Directia……. , in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile Hotararii Guvernului nr. _____ privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Economiei.

Planul de afacere perfect intocmit
reprezinta argumentul tau in discutiile cu
investitorii, finantatorii sau cumparatorii  

>> Click AICI << 

Obiectivul programului il constituie stimularea infiintarii de noi intreprinderi, mici si mijlocii, imbunatatirea performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale intreprinzatorilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

Prezenta procedura instituie o schema transparenta de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87  si 88  din Tratatul privind ajutoarele de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12. 2006.

Prezenta schema nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87  si 88  din Tratatul privind ajutoarele de minimis.
Schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

2. Bugetul Programului START

2.1 Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2013, pentru acordarea de Alocatii Financiare Nerambursabile (AFN) si este aprobat prin anexa nr. _________  la Legea nr. __________ a bugetului de stat pe anul 2013, este de _____________ lei. Prin implementarea programului in anul 2013 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de minim ___________ de beneficiari.

3.    Beneficiarii Programului

Pot beneficia de prevederile Programului societatile comerciale (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online (anexa 1), urmatoarele criterii de eligibilitate:

a)    sunt organizate in baza Legii  nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare  sau in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011;

b)    sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei-prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);

c)    au capital social integral privat si sunt persoane juridice romane;

d)    nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in anii anteriori si nu au  asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de  asociati/actionari/administratori ai altor societati comerciale care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in anii anteriori. Asociatii, actionarii sau administratorii care detin mai multe societati comerciale nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate comerciala.

e)    administratorul societatii este cetatean roman si  are cel putin studii medii definitivate (cu diploma de bacalaureat sau adeverinta care sa ateste finalizarea studiilor);

f)         au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data completarii online a planului de afaceri si obiectul de activitate pe care acceseaza este eligibil in cadrul Programului.

g)         nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; Solicitantii care au datorii esalonate, conform certificatelor de atestare fiscala, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

h)         nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,  inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

i)         nu sunt in dificultate, in conformitate cu prevederile "Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate", publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;

j)        nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata.

3.3    (1) Nu beneficiaza de prevederile Programului:

•    intermedieri financiare si asigurari:
-    641 - Intermediere monetara
-    642 - Activitati ale holdingurilor
-    643 - Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
-    649 - Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
-    651 - Activitati de asigurari
-    652 - Activitati de reasigurare
-    653 - Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
-    661 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii
-    662 - Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii
-    663 - Activitati de administrare a fondurilor

•    tranzactii imobiliare:
-    681 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
-    682 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
-    683 - Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract

•    6910 -  Activitati juridice
•    920 - Activitati de jocuri de noroc si pariuri
•    productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope:
-    110 - Fabricarea bauturilor (cu exceptia clasei 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate)
-    1200 - Fabricarea produselor din tutun
-    2540 - Fabricarea armamentului si munitiei
-    2051 - Fabricarea explozivilor
-    4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun
-    4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
-    4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate

precum si activitatile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, respectiv:
a)    activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:
-    031 - Pescuitul
-    032 - Acvacultura
b)    activitati legate de productia primara a produselor agricole asa cum sunt enumerate in anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene:
-    011 - Cultivarea plantelor nepermanente
-    012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente
-    013 - Cultivarea plantelor pentru inmultire
-    014 - Cresterea animalelor
-    015 - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
-    016 - Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare
-    017 - Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii
-    1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor;
-    1011 Prelucrarea si conservarea carnii, dar numai prelucrarea organelor si maruntaielor de animale precum si productia de lana trasa, productia de piei brute si piei prelucrate provenite de la abatoare, inclusiv obtinerea lanii de oaie;
-    1083 Prelucrarea ceaiului si a cafelei;
-    1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor;
-    1061 Fabricarea produselor de morarit;
-    1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon;
-    1041 Fabricarea uleiurilor si  grasimilor;
-    1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare;
-    1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor;
-    1081 Fabricarea zaharului;
-    1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor;
-    1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume;
-    1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.;
-    1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma;
-    1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie;

De asemenea, urmatoarele coduri nu sunt eligibile:
-    1310   Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile;
-    1106   Fabricarea maltului;
-    0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana, din care se exclude pluta naturala;
-    1629  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite din care se exclude activitatea de fabricare a articolelor din pluta;
-    1610  Taierea si rindeluirea lemnului;

c)     activitati de procesare si marketing ale produselor agricole listate in anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in urmatoarele cazuri:
a.    cand cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip cumparate de la producatorii primari sau puse pe piata de operatorii economici respectivi;
b.    cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral cedat producatorilor primari (fermieri);
d)    activitati legate de export catre state terte sau state membre, si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e)    ajutoarele destinate utilizarii produselor nationale in detrimentul celor importate;
f)    ajutoarele destinate agentilor economici care activeaza in sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui (CAEN  Rev.2)
-    051 - Extractia carbunelui superior
-    052 - Extractia carbunelui inferior
-    061 -  Extractia petrolului brut
-    062 -  Extractia gazelor naturale
-    0721 - Extractia minereurilor de uraniu si toriu
-    0892 – Extractia turbei
-    091 - Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
-    099 – Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
g)    ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa contra cost.

 (2) Nu pot beneficia de Alocatii Financiare Nerambursabile in cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice nationale, fie din surse comunitare) in valoare totala de 200.000 euro, echivalentul in lei. Operatorii economici care vor depasi acest prag prin insumarea Alocatiei Financiare Nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite in ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finantare numai pana la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul in lei.

(3) Nu pot beneficia de Alocatii Financiare Nerambursabile in cadrul programului operatorii economici care au in structura actionariatului administratori/actionari/asociati/asociati unici care detin/au detinut in ultimii 5 ani urmatoarele calitati: angajati/fosti angajati (personal contractual sau functionari publici) ai Directiei……., OTIMMC, ai institutiilor de credit partenere, ai oricaror organizatii/organisme implicate in derularea programului, precum si rudele si afinii tuturor acestora pana la gradul II inclusiv.

(4) Nu pot beneficia de prevederile Programului societatile care, in urma beneficierii de AFN in cadrul altor programe nationale in anii anteriori nu au angajati, au scazut numarul mediu anual de angajati dupa implementarea programului national anterior, sau nu au inregistrat profit anual din activitatea de exploatare pe toata perioada cuprinsa intre obtinerea finantarii anterioare si accesarea prezentului program.

4. Tipurile de ajutor financiar

4.1  Directia……. administreaza, gestioneaza si deruleaza direct sau prin intermediul organizatiilor ori institutiilor de drept privat programele de incurajare si stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat la nivel national si la nivel  local, prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, denumite in continuare OTIMMC si asigura managementul financiar si/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003.

Intre Ministerul Economiei si organizatiile ori institutiile de drept privat (institutii de credit) se incheie o conventie de colaborare in baza careia se va trece la derularea programelor. Institutia de credit selectionata are calitatea de agentie de implementare a ajutoarelor acordate pentru a caror derulare incheie conventii de colaborare cu  Ministerul Economiei.

4.2. Prin Program se finanteaza implementarea Planurilor de Afaceri , in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute la inscrierea online, in urmatoarele conditii:

a) Schema de finantare cu credit bancar:
-    Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar;

-    Credit bancar – minim 30%  din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar - acordat de catre institutia de credit partenera.

Institutia de credit partenera poate acorda finantare si pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului, dar in afara programului.

-    Contributie proprie (daca este cazul).
b) Schema de finantare fara credit bancar :
-    Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 Lei/beneficiar
-    Contributie proprie – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

4.3. Conform protocolului de colaborare incheiat de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A.-IFN (FNGCIMM) cu institutia de credit partenera, creditul bancar acordat in cadrul acestui Program va fi garantat in proportie de 80%.

4.4. Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din categoriile eligibile:
a)    Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru - inclusiv software-ul aferent , (cu exceptia: jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente si automate muzicale);
b)    Aparate si instalatii de masura, control si reglare;
c)    Mijloace de transport marfa (autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare) sau microbus transport persoane, in stricta legatura cu activitatea/activitatile pe care s-a accesat programul.
d)    Licente, brevete, marci, francize, etichetare ecologica, software;  

e)    Achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta/copiator/multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video, etc.) Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT decat numarul total de angajati dupa implementarea investitiei cu componenta nerambursabila.

f) Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii si comert, inclusiv din elemente prefabricate) . Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba  destinatie locativa, trebuie sa fie noi (cu exceptia spatiilor comerciale achizitionate de pe piata), montate si puse in functiune la locul implementarii proiectului, la momentul decontului;

g) Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;
h) Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii decontului si mentinut functional urmatorii 3 ani.  Se considera cheltuiala eligibila si taxa de achizitionare a domeniului Internet, precum si achizitionarea softului pentru comertul on-line;
i) Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse  regenerabile de energie  pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

j)  Promovarea on-line a activitatilor societatii comerciale, elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a activitatilor desfasurate de societate, pe suport hartie si pe suport electronic (nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile);

k) Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program, (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile)   Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, inregistrate sa-si desfasoare activitatea in Romania, avand ca activitate principala si autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70. Furnizorii de servicii de consultanta nu pot avea si calitatea de aplicanti in cadrul prezentului Program.

4.5 In planul de afaceri on-line trebuie justificata fiecare cheltuiala in vederea demonstrarii necesitatii acesteia in desfasurarea activitatilor pe care se acceseaza finantarea. Nu se finanteaza elementele de cost care nu au legatura cu activitatile pe care se acceseaza si cu procesul de productie/comert/serviciul prestat; Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile.

4.6. Activele achizitionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie sa fie noi, iar pentru acestea nu se aplica amortizarea accelerata prevazuta in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.7. Activele achizitionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, valoarea fara TVA de achizitie a mijloacelor fixe trebuie sa fie mai mare sau egala cu 1.800 lei, conform Hotararii Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Nu se permite achizitionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse. De asemenea, nu se admit furnizori care au in structura actionariatului administratorii/actionarii/asociatii/asociatii unici ai societatilor comerciale solicitante sau rude si afini pana la gradul II inclusiv, si nici furnizori care au beneficiat/beneficiaza de subventionari/finantari nerambursabile in cadrul Programului in prezent sau in ultimii 2 ani.

4.8. Atat AFN cat si creditul bancar in cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru rambursarea imprumuturilor existente.
4.9.  Solicitantii pot beneficia de finantarea nerambursabila obtinuta in cadrul Programului o singura data. Nu se acorda ajutor financiar pentru societatile ai caror asociati/administratori au calitatea de asociati/actionari/administratori in cadrul altor societati aplicante la Program in anul 2013.

4.10. Beneficiarii sunt obligati sa asigure bunurile achizitionate prin Program in favoarea OTIMMC (sau OTIMMC si institutia de credit partenera  in cazul in care este accesata schema de finantare cu credit bancar), impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 3 ani, si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre administratorul programului;

4.11. Aplicarea prevederilor referitoare la achizitionarea in conditii de piata

Solicitantii care au semnat contractul de finantare au obligativitatea de a achizitiona bunurile si serviciile eligibile in conditii de piata cu respectarea principiilor prevazute in OUG 34/2006 privind achizitiile publice, respectiv sa intocmeasca  un dosar de achizitie care sa cuprinda: cereri de oferta (minim trei), ofertele primite (acestea trebuie sa cuprinda si datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al intreprinderii prin care sa fie justificata alegerea ofertei castigatoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat dupa incheierea contractului, la momentul depunerii decontului.

5. Procedura de inscriere in Program

5.1. Inscrierea in program si solicitarea acordului de principiu pentru finantare se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro, conform procedurii de inscriere on-line si inregistrarea in Registrul Unic Electronic, aprobata prin Ordin al Ministrului.

5.2. Ministerul Economiei demareaza implementarea Programului in termen de 10 zile de la data publicarii pe site-ul www.aippimm.ro a anuntului privind data la care va fi activ planul de afaceri online in cadrul Programului.

5.3. Inscrierea in Program pentru finantarea planurilor de afaceri se face conform procedurii de inscriere on-line si inregistrare in Registrul Unic Electronic aprobata prin Directia...

5.4. Calcularea punctajului planurilor de afaceri se face in timp real si transparent la completarea de catre aplicanti a sectiunilor din aplicatia software conform Anexei nr. 1 la procedura programului, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu in vederea evaluarii administrative fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

5.5. In vederea inscrierii in cadrul Programului, operatorul economic va completa si transmite on line planul de afaceri incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere, timp de 15 zile de la demararea inscrierii in Program, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pana la epuizarea bugetului.

5.6. (1) In momentul salvarii si trimiterii datelor inregistrate in aplicatie in cadrul planului de afaceri online, solicitantul va avea disponibila optiunea de tiparire a datelor inregistrate in aplicatie. Solicitantii vor tipari planul de afaceri completat si inregistrat in baza de date a programului. Aplicatia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii cu numarul de inregistrare obtinut si cu datele corespunzatoare, completate de catre acesta, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului imediat dupa trimiterea datelor.    
   (2) Calcularea punctajului planurilor de afaceri se face in timp real si transparent la completarea de catre aplicanti a sectiunilor din aplicatia software conform Anexei nr. 1 la procedura programului, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu in vederea evaluarii administrative fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

       (3) Dupa expirarea termenului prevazut la subpct. 5.5 si in conformitate cu punctajul obtinut in urma preselectarii solicitantilor, Directia ....din cadrul Ministerului Economiei va face publica pe site-ul institutiei, la adresa www.aippimm.ro, in termen de 1 zi lucratoare, lista cu solicitantii  acceptati in vederea evaluarii administrative in cadrul Programului precum si lista cu solicitantii respinsi care nu au obtinut punctajul minim de 50 de puncte.  Admiterea in Program se va face  in  ordinerea punctajului obtinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line, la punctaje egale va prevala numarul de inregistrare on-line, conform principiului ” primul venit-primul servit”.

5.7. (1) Solicitantii acceptati in vederea evaluarii administrative vor transmite in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii listei conform. pct.5.6(3), la OTIMMC de care apartine judetul in care este inregistrata firma solicitanta, planul de afaceri inregistrat in aplicatie si tiparit dupa inregistrarea in baza de date a programului conform pct. 5.6 (1) semnat si stampilat de administratorul societatii, insotit de urmatoarele documente justificative:

a)    copie a buletinului/cartii de identitate al/a administratorului societatii;
b)    copie a diplomei care atesta studiile medii sau, dupa caz, superioare ale administratorului  sau certificat de echivalare a studiilor eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in cazul diplomelor obtinute in strainatate, sau a adeverintei privind finalizarea studiilor, in cazul lipsei diplomei  mentionate mai sus.
c)    declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (anexa nr. 5 si anexa nr. 6 la prezenta Procedura)
d)    declaratia de minimis (anexa 2 la prezenta Procedura )
e)    declaratie pe propria raspundere a asociatilor si administratorilor ca societatile in care sunt/au fost actionari/asociati/administratori nu au beneficiat de finantare in cadrul Programelor derulate de AIPPIMM in ultimii 3 ani si nu aplica concomitent la Program si cu alte societati (anexa 3 la prezenta Procedura)

f)    declaratie pe propria raspundere a asociatilor / administratorilor ca furnizorii selectati nu au in structura actionariatului administratori/actionari/asociati/asociati unici ai societatilor comerciale solicitante sau rude si afini pana la gradul II inclusiv;

g)    certificate de atestare fiscala, in original sau copie legalizata, emise conform prevederilor legale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor la bugetul general consolidat, atat pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cat si pentru toate punctele de lucru care au C.U.I. conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare, in termen de valabilitate la data depunerii cererii;

h)    certificate de atestare fiscala, in original sau copie legalizata, emise conform prevederilor legale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor la bugetele locale, atat pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cat si pentru toate punctele de lucru;

i)    Situatiile financiare ale solicitantului, inregistrate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pe a caror raza isi au sediul operatorii economici (Art.III din OUG nr.90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale (bilant contabil, contul de profit si pierdere, date informative, anexe, balanta de verificare), sau declaratia de inactivitate, la 31 Decembrie 2012, in copie certificata (pentru societatile infiintate pana la 31.12.2012), sau ultima balanta de verificare pentru societatile infiintate in 2013;

j)    certificat constatator, in original, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul societatea, in care sa se mentioneze actionarii, reprezentantii legali ai societatii, punctele de lucru, domeniile de activitate precum si activitatile autorizate ale societatii, eliberat cu maximum 30 zile inainte.

(2) In cazul in care aplicantii nu au reusit tiparirea planului de afaceri la momentul inregistrarii in aplicatie, OTIMMC va tipari din Registrul Unic Electronic al programului planul de afaceri al solicitantilor, iar dupa semnare si stampilare de catre administratorul societatii aplicante, il va atasa la documentatia administrativa.

5.11. (1) Intreaga documentatie va fi depusa in 3 (trei) exemplare, un original si doua fotocopii certificate (pe fiecare exemplar specificandu-se daca este original sau copie) conform scrisorii de instiintare pe care aplicatia o va transmite electronic fiecarui aplicant, intr-un plic sigilat in care se vor regasi cele 3 exemplare ale Cererii-tip de acord de principiu pentru finantare (anexa nr. 1 la prezenta procedura) insotita de documentele justificative conform punctului 5.7 din prezenta procedura, plic care sa poarte mentiunea “Documentatie administrativa si plan de afaceri– numar RUE“;

Pe plicul sigilat vor trebui trecute urmatoarele coordonate:
I. Destinatar:
    -  OTIMMC - adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedura);
    - UPSEC: Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START -
II. Expeditor:
    - nr. de inregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
    - denumirea completa a operatorului economic solicitant/nume si prenume solicitant
    - nr. de inregistrare la ORC - daca este cazul;
    - CUI/codul de inregistrare fiscala;/ CNP solicitant
    - suma AFN solicitata;
    - adresa beneficiarului, inclusiv judetul.

(2) Prin copie certificata, in cadrul acestui Program, se intelege fotocopie cu stampila operatorului economic si semnatura reprezentantului legal /imputernicitului cu mentiunea „conform cu originalul”.

(3) Plicul va fi depus la sediile OTIMMC de care apartine judetul in care este inregistrata firma solicitanta (anexa 4 la prezenta Procedura) si va fi inregistrata depunerea in Registrul Unic Electronic al Programului.

I. Etapa  I de evaluare

6. 1 (1) Verificarea din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii se va face in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut la pct 5.7 depuse de catre solicitantii declarati admisi, se realizeaza de catre Unitatile de Programare, Selectare, Evaluare si Contractare (UPSEC) din cadrul O.T.I.M.M.C.

(2) Verificarea veridicitatii si coerentei informatiilor inscrise in planul de afaceri, necorelarea situatiilor financiare cu planul de afaceri, necompletarea explicita si cu detalii a tuturor campurilor Planului de afaceri, codurile CAEN eligibile, inclusiv a legaturii activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza Programul, concordanta intre codul CAEN pe care se acceseaza si activitatile propuse in planul de afaceri  si a documentelor justificative prevazute la pct. 5.7 se realizeaza de catre UPSEC din cadrul O.T.I.M.M.C., in termen de 15 zile lucratoare de la data expirarii termenului precizat la pct. 6.1 (1).

(3) Scrisoarea de admitere de principiu la finantare in limita bugetului/in afara bugetului, se transmite de catre OTIMMC solicitantului,  dupa obtinerea avizului din partea DIPIMM din cadrul Ministerului Economiei. Avizul se elibereaza in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului precizat la pct 6.1.(2).

(4) Analiza din cadrul UPSEC-OTIMMC are ca finalitate stabilirea uneia din urmatoarele decizii:
a)    acceptarea din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii proiectului. UPSEC va transmite solicitantilor admisi din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii, o scrisoare de aprobare a proiectului din punct de vedere administrativ si a eligibilitatii, semnata si stampilata de Seful OTIMMC, dupa obtinerea avizului pozitiv din partea ME-DIPIMM.

b)      respingerea proiectului, in cazul in care, in urma verificarii, se constata neindeplinirea criteriilor mentionate la pct 6.1. (2), solicitantului fiindu-i transmisa Scrisoarea de respingere de catre UPSEC din cadrul OTIMMC, semnata si stampilata de Seful OTIMMC;

c)    solicitarea de clarificari, aplicantului fiindu-i transmisa Scrisoare de solicitare clarificari, semnata si stampilata de Seful OTIMMC. Completarile solicitate se depun la OTIMMC in 48 de ore de la instiintare. Nedepunerea clarificarilor solicitate in termen conduce la respingerea proiectului.

6.2. Urmare a verificarii, UPSEC adopta decizii referitoare la indeplinirea criteriilor necesare pentru obtinerea finantarii in cadrul programului derulat  cu institutiile partenere (institutia de credit partenera + FNGCIMM S.A. - IFN).

6.3. In cadrul Programului se finanteaza implementarea planurilor  de afaceri in ordinea punctajului si in limita bugetului programului, care au obtinut cel putin 50 de puncte la evaluarea online a planului de afaceri.

Dupa selectarea institutiei de credit partenere in program si semnarea unei conventii de colaborare cu aceasta, Directia ....... va publica pe site-ul institutiei conditiile de creditare ale bancii partenere. In cazul selectarii a doua/mai multe institutii de credit partenere, ofertele acestora vor fi publicate pe site-ul _________, iar aplicantii vor opta in scris pentru una din ele. Nu se admite schimbarea institutiei de credit partenere in program dupa exprimarea in scris a optiunii aplicantului.

6.4. Finantarea planurilor de Afaceri se va face in ordinea punctajului obtinut in urma evaluarii on-line si in limita bugetului alocat . La punctaje egale va prevala numarul de inregistrare on-line, conform principiului “primul venit - primul servit”.

6.5. Daca in urma analizei de catre UPSEC  a documentelor care insotesc planului de afaceri se constata ca informatiile declarate de solicitant nu sunt corecte/reale, ele generand si un punctaj diferit, solicitantul va primi Scrisoare de  respingere la finantare.

6.6. In conformitate cu dispozitiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, in situatia in care solicitantul se considera vatamat intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevazuta in aceste situatii.

6.7. Solicitantul se poate adresa OTIMMC, formuland o contestatie, in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere pentru neindeplinirea conditiilor din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii celor inscrise in Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.

6.8. Solicitantul se poate adresa OTIMMC, formuland o contestatie, in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere in urma evaluarii din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii celor inscrise in Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.

6.9. Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:
-    datele de identificare ale solicitantului;
-    obiectul contestatiei;
-    motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia;
-    semnatura reprezentantului legal si stampila.
6.10. Pentru solutionarea contestatiilor, se va constitui o Comisie de contestatie din cadrul OTIMMC, formata din membrii care nu au participat la procesul de evaluare.
 6.11. Termenul de solutionare este de 10  zile calendaristice de la data primirii contestatiei. Comunicarea solutionarii contestatiei se va face prin fax, email, sau prin posta, cu confirmare de primire.


II. Etapa a II-a de evaluare (doar pentru beneficiarii care solicita credit)

6.12. (1) Etapa a treia de evaluare a dosarelor cu componenta de creditare, declarate eligibile de catre UPSEC este realizata de institutia de credit partenera prin comitetele de credit ale unitatilor sale teritoriale in functie de criteriile specifice prevazute in normele de creditare ale acesteia si in normele de garantare ale FNGCIMM. S.A.-IFN, in termen de 30 de zile lucratoare din momentul predarii planurilor de afaceri acceptate de principiu la finantare.

(2) Institutia de credit partenera va face propria ei analiza, in conformitate cu normele proprii de creditare pentru acordarea creditului bancar din sursele acesteia si va informa Beneficiarul si Directia…. asupra deciziei sale de a acorda/respinge creditul. Respingerea creditului conduce la respingerea finantarii.

(3) Institutia de credit partenera poate solicita completarea dosarului de credit cu documentele prevazute in normele sale interne de creditare. In cazul in care clientul prezinta documentatie necorespunzatoare sau incompleta, institutia de credit partenera va solicita remedierea acesteia (acordand asistenta si consiliere gratuita), iar daca acest fapt nu se va realiza in termenul solicitat de institutia de credit sau nu exista posibilitatea de remediere, va comunica, in scris, atat clientului cat si Directiei… ca cererea de credit si AFN a fost respinsa.

III. Semnarea contractului de finantare/contractului de credit si AFN  si efectuarea cheltuielilor

A. Beneficiari care solicita credit
6.13. (1) In termen de 5 zile lucratoare de la data primirii Scrisorii de admitere de pricipiu in limita bugetului, beneficiarul se va prezenta la institutia de credit partenera in vederea deschiderii contului si depunerii documentelor necesare obtinerii creditului.

In termen de 5 zile lucratoare de la data primirii hotararii de aprobare a creditului, beneficiarul va semna cu institutia de credit partenera Contractul de creditare si AFN. Termenul de tragere din AFN va fi de 30 zile calculat de la data limita de efectuare a cheltuielilor. O copie a acestuia va fi transmisa la OTIMMC de catre beneficiar.

(2)  In termen de 60 de zile lucratoare de la semnarea contractului, beneficiarul este obligat sa efectueze cheltuielile. OTIMMC – UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. In situatia neefectuarii cheltuielilor, sau in cazul in care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea initiala, sau nu sunt noi si puse in functiune, beneficiarul este respins de la finantare.

(3) Termenul de 60 de zile se poate prelungi doar cu acordul Directiei…. la solicitarea benefciarului urmata de propunerea OTIMMC pentru situatii exceptionale (de exemplu intarzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN). Prelungirea se acorda pe baza unei cereri depuse de catre solicitant la sediul OTIMMC cu cel putin 10 zile inainte de expirarea termenului limita de depunere a decontului.

6.14. Beneficiarii eligibili declarati admisi in limita bugetului Programului vor deschide conturi curente la institutia de credit partenera  pentru derularea operatiunilor de incasari si plati, inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN, credit bancar sau aport propriu, dupa caz.  

6.15. Finantarea planurilor de afaceri se va face conform Conventiei de colaborare incheiata de  Ministerul Economiei cu institutia de credit partenera.  AFN se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis la institutia de credit  prin unitatile teritoriale ale acesteia, dupa primirea de catre institutia de credit  din partea Directiei… a acordului de utilizare a AFN.

6.16. Aportul propriu in numerar al beneficiarului (unde este cazul), va fi varsat in contul curent  deschis la institutia de credit partenera, urmand ca pentru fiecare cheltuiala eligibila efectuata sa se utilizeze in mod proportional, componentele de finantare (credit bancar, AFN si, dupa caz, aport propriu).

B. Beneficiari care nu solicita credit

6.17 (1) In termen de 5 zile lucratoare de la data primirii scrisorii privind acordul de principiu pentru finantare in limita bugetului, beneficiarii vor semna la sediul OTIMMC Contractul de finantare (anexa nr.9 la prezenta Procedura). Termenul maxim de semnare a Contractului de finantare este 02.12.2013.

(2)  In termen de 60 de zile lucratoare de la semnarea contractului, beneficiarul este obligat sa efectueze cheltuielile. OTIMMC – UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. In situatia neefectuarii cheltuielilor, sau in cazul in care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea initiala, sau nu sunt noi si puse in functiune, beneficiarul este respins de la finantare.

6.18. (1) Termenul de 60 de zile se poate prelungi doar cu acordul Directiei la solicitarea beneficiarului urmata de propunerea OTIMMC pentru situatii exceptionale (de exemplu intarzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN). Prelungirea se acorda pe baza unei cereri depuse de catre solicitant la sediul OTIMMC cu cel putin 10 zile inainte de expirarea termenului limita de depunere a decontului.

(2) Beneficiarii eligibili vor deschide conturi curente la institutia de credit partenera  pentru derularea operatiunilor de incasari si plati, inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN, aport propriu.  

(3) Finantarea planurilor de afaceri se va face conform Conventiei de colaborare incheiata de  Ministerul Economiei cu institutia de credit partenera.  AFN se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis la institutia de credit  prin unitatile teritoriale ale acesteia, dupa primirea de catre institutia de credit  din partea Directiei… a acordului de utilizare a AFN.

(4) Aportul propriu in numerar al beneficiarului va fi varsat in contul curent  deschis la institutia de credit partenera, urmand ca pentru fiecare cheltuiala eligibila efectuata sa se utilizeze in mod proportional, minim cele 2 componente de finantare aprobate (AFN maxim 70% si aport propriu minim 30%).

IV Acordarea AFN /AFN si credit bancar

6.19 . (1) Acordarea AFN se face intr-o singura transa, pe baza unei cereri-tip de eliberare a AFN (anexa nr. 11 la prezenta procedura), pe care beneficiarul trebuie sa o depuna spre aprobare la OTIMMC, insotita de urmatoarele documente indosariate:

a)    formularul de decont prevazut in anexa nr. 12 la prezenta procedura;

b)    documentele justificative care insotesc formularul de decont, in original si 2 fotocopii certificate, in ordinea activitatilor completate in formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de catre UPSEC, prin semnatura si stampila reprezentantului UPSEC;

c)    declaratie pe propria raspundere a beneficiarului ca activul/activele achizitionat/ achizitionate este/sunt nou/noi/ si puse in functiune la locul implementarii proiectului, si ca nu aplica pentru acesta/acestea, amortizarea accelerata prevazuta in Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

d)    copie certificata de pe fisa de amortizare a activului achizitionat, cu codul de clasificare al acestuia;
e)    angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participarii in Program pe o perioada de 3 ani, incepand cu anul 2013, catre Unitatea  Monitorizare, Control si Raportare  din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 8 la prezenta procedura;
g)    contract de asigurare pentru bunurile achizitionate prin program;
h)    dovada achizitiei proprietatii pentru spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (contract de vanzare-cumparare, extras de carte funciara, antecontract de vanzare-cumparare intabulat), iar pentru spatiile din elemente prefabricate se va prezenta dovada detinerii in proprietate/folosinta a terenului inregistrata la notariat/primarie/organ fiscal, certificat de urbanism, autorizatie de construire, extras de carte funciara;

i)    cartea de identitate a vehicului achizitionat, din care sa rezulte categoria de folosinta.
j)    raport de evaluare a activului de la pct. 4.4. lit f. intocmit de expert autorizat UNEVAR, cu exceptia spatiilor din elemente prefabricate;
k)    dosarul de achizitie conform pct. 4.11.; pentru toate documentele provenite din strainatate vor fi prezentate traduceri autorizate
m) pentru francize - contractul cu francizorul, tradus in limba romana si legalizat(daca este cazul), factura fiscala, tradusa in limba romana si legalizata(daca este cazul), copia manualului operational/de operatiuni; se va prezenta dovada inregistrarii marcii francizate la organismul abilitat din Romania sau din tara de origine, cu traducere autorizata in limba romana;

n) pentru licente - contractul cu furnizorul, tradus in limba romana si legalizat(pentru furnizori externi), factura fiscala, tradusa in limba romana si legalizata(pentru furnizori externi), copia manualului de utilizare a licentei;

o) pentru etichetare ecologica - documente care sa ateste certificarea etichetarii ecologice de catre un organism abilitat;
p) pentru consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul programului - contractul de prestari servicii cu furnizorul de servicii de consultanta  ; certificatul de inregistrare al furnizorului de consultanta cu codul principal din CAEN clasa 70 (in copie certificata), factura fiscala, in original si copie certificata,  copie certificata dupa instrumentul de plata (ordin de plata/ chitanta / cotor fila CEC/ foaie de varsamant, bilet la ordin), copie certificata  dupa extrasul de cont, proces-verbal privind executia contractului de consultanta.
r) pentru locurile de munca nou create in cadrul proiectului - dovada crearii acestora se va face la depunerea decontului, cu contractul individual de munca inregistrat, cu norma intreaga, incheiat pe perioada nedeterminata, si ulterior, pe toata perioada de raportare se va face dovada mentinerii acestora, cu documentele prevazute de legislatia in vigoare. Pentru locurile de munca nou create in cadrul proiectului prin intermediul ANOFM se va depune dovada repartitiei de la AJOFM precum si contractul de munca.

In cazul in care sunt necesare clarificari sau documentatia este incompleta, aplicantului i se transmite Scrisoare de solicitare clarificari, semnata si stampilata de Seful OTIMMC. Completarile solicitate se depun la OTIMMC in 48 de ore de la instiintare. Nedepunerea clarificarilor solicitate in termen conduce la respingerea proiectului.

 (2) Intreaga documentatie va fi depusa in 3 exemplare: 1 original si 2 fotocopii certificate.
6.20. Toate cele 3 exemplare ale dosarelor continand acelasi numar de documente vor fi puse intr-un plic sigilat si depuse  la sediile OTIMMC (anexa nr. 4 la prezenta procedura).

 I. Destinatar:
    -  OTIMMC - adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedura);
    - UPSEC: Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START -
II. Expeditor:
    - nr. de inregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
    - denumirea completa a operatorului economic solicitant;
    - nr. de inregistrare la ORC;
    - CUI/codul de inregistrare fiscala;
    - suma AFN solicitata;
    - adresa beneficiarului, inclusiv judetul.

6.21. Nu se admit compensari intre valorile unitare ale activelor cuprinse in notificare. Nu se admite modificarea procentelor de finantare mentionate in schema de finantare din planul de afaceri.

6.22. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise inaintea incheierii Contractului de credit bancar si AFN cu institutia de credit partenera  care a incheiat conventie de colaborare pentru implementarea prezentului Program cu Ministerul Economiei, nu sunt eligibile, cu exceptia celor de la pct. 4.4 lit. k.

6.23  Dupa efectuarea cheltuielilor aprobate, beneficiarul va prezenta la banca formularul de decont (anexa 12) aprobat de UPSEC si UMCR din cadrul OTIMMC si facturile fiscale originale certificate cu bun de plata de catre UMCR din cadrul OTIMMC. Certificarea facturilor fiscale consta in mentiunea bun de plata, semnatura si stampila din partea  UMCR din cadrul OTIMMC. Pentru platile efectuate in valuta, conversia se face utilizandu-se cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a procedurii de implementare a programului.

6.24 Din contul deschis de beneficiar va fi virata de catre banca, in contul furnizorului sau al beneficiarului (in cazul in care furnizorul nu accepta plata la termen si beneficiarul achita bunurile din surse proprii), suma necesara platii bunurilor achizitionate, dupa primirea de catre institutia de credit din partea Directiei… a acordului de utilizare a AFN.
6.25  In cadrul derularii programului, solicitantii care renunta total sau partial la finantare au obligatia completarii cererii tip de renuntare totala / partiala (Anexa nr. 10).

6.26 Sumele neutilizate la finele fiecarui an, angajate de Ministerul Economiei cu institutia de credit partenera si evidentiate in conturile acesteia, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza pentru acoperirea obligatiilor care decurg din notificarile de acceptare de principiu la finantare si contractele de credit incheiate intre institutia de credit partenera si beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile, in limitele sumelor prevazute in conventia de colaborare incheiata intre Ministerul Economiei si institutia de credit partenera, conform art. 26^2 alin. (4) din Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Monitorizare si control

7.1. Monitorizarea si controlul beneficiarilor Programului se va face de catre Unitatea de Monitorizare, Control si Raportare, denumita in continuare  UMCR din cadrul OTIMMC pe baza procedurii de monitorizare si control a programului aprobata de Directia….
In cazul schemei de finantare cu credit bancar, la procesul de monitorizare, inaintea eliberarii AFN si a creditului bancar poate participa si un reprezentant al institutiei de credit.

7.2. In cadrul OTIMMC  se constituie Unitatea de Monitorizare Control si Raportare al carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin decizia Sefului OTIMMC. Reprezentantii Directiei… si cei ai OTIMMC - UMCR au dreptul sa verifice atat la sediul operatorilor economici, cat si al furnizorilor veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitatilor si cheltuielilor facute in cadrul Programului, facturile, polita de asigurare a bunurilor achizitionate, precum si dosarul de achizitie prevazut la pct.4.11.
Beneficiarul AFN trebuie sa accepte si sa faciliteze controlul reprezentantului institutiei de credit/ OTIMMC, asupra utilizarii AFN acordate prin Program.

7.3. Institutia de Credit va intocmi documentele necesare aprobarii de catre Directia… pentru eliberarea AFN numai dupa aprobarea  de catre OTIMMC a cererii-tip de eliberare a AFN si pe baza documentelor justificative certificate de OTIMMC.

7.4. Verificarea la fata locului vizeaza stadiul de realizare a investitiei, realitatea, legalitatea si regularitatea operatiunilor economico-financiare. Se va urmari realizarea indicatorilor economico-financiari (media anuala a angajatilor, cifra de afaceri anuala, profitul brut anual; in cazul in care acesti indicatori scad, se va trece la recuperarea AFN). Pe durata efectuarii controlului la adresa unde intreprinderea a realizat investitia si la sediul social, echipa de control trebuie sa aiba acces la documentele contabile, in original, care fac obiectul finantarii. In cazul in care, in urma controalelor efectuate de reprezentantii OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constata ca beneficiarii au facut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine AFN sau au schimbat destinatia acesteia, sau se constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute in contract, UMCR va propune Sefului OTIMMC recuperarea totala sau partiala a ajutorului de minimis acordat, si va anunta Directia… ca a fost declansata recuperarea ajutorului de minimis.

 (1) Sumele care rezulta din recuperarea facilitatilor acordate prin program, au regimul juridic de creante fiscale. Pentru recuperarea acestora se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul de Procedura Fiscala, coroborat cu OG. 117/2006, privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat.Calculul sumelor datorate, si Ordinul MECMA nr 1532/2012 privind aplicarea de catre AIPPIMM a art 18 din OG 117/2006, se efectueaza in termen de 30 de zile de la data constatarii acestora de catre  O.T.I.M.M.C.

 (2). Inscrisurile intocmite de O.T.I.M.M.C., prin care se individualizeaza sumele de recuperat exprimate in moneda nationala, constituie titluri de creanta si cuprind elementele actului administrativ fiscal prevazute de Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Creantele individualizate in aceste titluri au regimul creantelor fiscale.

(3) In termen de 15 zile de la data intocmirii, titlul de creanta se comunica debitorului, care are obligatia de a efectua plata sumelor datorate in termen de 30 de zile de la data comunicarii titlului de creanta, in contul indicat in cuprinsul acestuia.

(4) Titlurile de creanta impreuna cu dovada comunicarii acestora se transmit organelor fiscale competente subordonate A.N.A.F., in vederea inscrierii debitului in evidente dupa expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanta necontestate sau dupa ramanerea definitiva a acestora in sistemul cailor administrative de atac sau dupa pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

(5) Titlurile de creanta se pot contesta la organul emitent, in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.
(6) Titlul de creanta constituie titlu executoriu la implinirea termenului de 30 de zile de la data scadentei.

7.5. Pentru neplata la scadenta a sumei inscrise in titlul executoriu, beneficiarii prevazuti la art. 3.1.2 datoreaza obligatii fiscale accesorii conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu OG. 117/2006, privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat si Ordinul MECMA nr 1532/2012 privind aplicarea de catre AIPPIMM a art 18 din OG 117/2006.

7.6. Cuantumul obligatiilor fiscale accesorii se calculeaza de catre OTIMMC, de la data la care ajutorul de minimis a fost pus la dispozitia beneficiarului si pana la data comunicarii catre organele fiscale ale A.N.A.F., potrivit art.7.4 aliniatul (4) iar organele fiscale ale A.N.A.F. vor calcula obligatii fiscale accesorii de la data primirii titlurilor executorii si pana la data stingerii sumelor prevazute de acestea.

7.7 Stingerea creantelor principale si accesorii individualizate in titlurile de creanta prevazute la art. 7.4 alin. (3) si art. 7.5 se efectueaza potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre organele fiscale competente subordonate A.N.A.F.

7.8. Sumele incasate potrivit art.7.7 constituie venituri ale bugetului de stat si se incaseaza intr-un cont de venituri bugetare distinct.

7.9.Beneficiarii alocatiilor financiare nerambursabile au obligatia de a raporta efectele participarii la Program catre UMCR din cadrul OTIMMC, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile, prin completarea si transmiterea prin posta sau fax, cu confirmare de primire, a formularului prevazut in anexa nr. 7 la prezenta Procedura, in conformitate cu angajamentul de raportare (anexa nr. 8). Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnica este 1-30 aprilie a anului urmator expirarii exercitiului financiar de referinta.

In cazul neindeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finantare din bugetul Ministerului Economiei pentru o perioada de 3 ani.

7.10. Verificarea pe teren se realizeaza de catre UMCR cel putin o data pe an, timp de 3 ani incepand cu anul urmator acordarii AFN. In cazul constatarii unor neconformitati, UMCR va propune Sefului OTIMMC recuperarea totala sau partiala a ajutorului de minimis acordat, si va anunta Directia….. ca a fost declansata recuperarea ajutorului de minimis.

7.11. Pentru beneficiarii de la pct. 6.5.lit.a), certificarea cheltuielilor, monitorizarea si controlul pot fi efectuate de catre echipe mixte formate dintr-un reprezentant al UMCR – OTIMMC/ Institutiei de credit partenere.
   
8. Prevederi referitoare la raportarea si monitorizarea ajutoarelor de minimis

8.1. Beneficiarul finantarii nerambursabile va da o declaratie, in cerere-tip de acord de principiu pentru finantare prevazuta la anexa nr. 3 la prezenta procedura, privind ajutoarele de stat si ajutoarele de minimis, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 ale Tratatului CE, publicat in L379/28.12.2006, de care a beneficiat pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali si al anului in curs.

8.2. Schema de ajutor de minimis va fi publicata integral pe site-ul institutiei

8.3. Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme se face in conformitate cu legislatia comunitara si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

8.4. Furnizorul de ajutor de stat, respectiv Ministerul Economiei, pastreaza evidenta detaliata a ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza prezentei scheme. Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat.

8.4.1. Ministerul Economiei are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate in derulare, si de a dispune masurile care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin prezenta schema sau prin legislatia nationala sau europeana aplicabila la momentul respectiv.

8.4.2. Ministerul Economiei are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul prevazut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat , toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.

8.4.3. In cazul in care exista indoieli serioase cu privire la datele transmise de catre Ministerului Economiei, Consiliul Concurentei poate sa solicite date si informatii suplimentare si, dupa caz, sa faca verificari la fata locului.

8.5. Ministerul Economiei va transmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta schema in termen de 15 zile de la data adoptarii acesteia, conform art.6 al O.U.G nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 137/2007.

8.6. Pe baza unei cereri scrise, Ministerul Economiei va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, in 20 de zile lucratoare sau in termenul fixat in cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru evaluarea respectarii conditiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Ministerul Economiei prin OTIMMC, va informa in scris prin intermediul notificarii de acord de principiu pentru finantare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului si la caracterul de minimis al acestuia, in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.1998/2006 privind aplicarea art. 87  si 88  Tratatului CE privind ajutoarele de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.379/2006.

8.7. Ministerul Economiei prin OTIMMC, va acorda un ajutor de minimis dupa ce va verifica pe baza declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic, ca este respectata regula cumulului, precum si faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, nu depaseste pragul de 200.000 euro, echivalentul in lei.

8.8. (1) Ministerul Economiei va realiza si mentine o evidenta a ajutoarelor acordate in baza Programului, pe baza rapoartelor transmise de OTIMMC, astfel incat sa fie posibila identificarea valorii, momentului acordarii, modalitatii de acordare, provenientei finantarii, duratei si metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Aceasta evidenta va fi pastrata la Ministerul Economiei timp de 10 ani de la data ultimei alocari in cadrul Programului.

(2) Pentru realizarea acestei evidente, OTIMMC vor transmite catre Directia… toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevazute.

8.9. Operatorii economici beneficiari de ajutor in cadrul Programului, vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis si a altor ajutoare de stat. Acestia sunt obligati sa arhiveze evidenta specifica si sa o pastreze o perioada de 10 ani.

8.10. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurentei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr.175, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine Ministerul Economiei, care va transmite Consiliului Concurentei informatiile necesare in vederea intocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate in Romania si a registrului ajutoarelor de minimis.
 
9. Confidentialitate


9..1. Documentele justificative depuse de catre solicitanti in cadrul Programului sunt confidentiale, membrii OTIMMC si UCSEC avand obligatia de a nu dezvalui informatii mentionate in acestea catre terte persoane, cu exceptia cazului in care informatiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului in exercitarea atributiilor ce le revin.

9.2. Ministerul Economiei si OTIMMC sunt autorizate sa publice, in orice forma si mediu, incluzand internetul, informatiile referitoare la numele beneficiarului, suma si/sau scopul AFN acordate, asezarea geografica a proiectului (localitatea si judetul).


Tags: finantareprogramul startprogram de finantareinfiintare immstimulare immaptitudini antreprenoarialecreditajutor financiarajutor de minimisalocatii financiare nerambursabile


Ti-a placut acest articol?

Recomanda-l prietenilor

Votati articolul

Procedura de implementare a Programului de finantare - START
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi


Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul Afaceri la CHEIE
Idei de Afaceri pentru 2024: 5 idei pentru Profit maxim
Aboneaza-te la newsleterul Afaceri la CHEIE si descarci GRATUIT raportul Idei de Afaceri pentru 2024: 5 idei pentru Profit maxim . Primesti informaţii din domeniul afacerilor, date despre reducerile si promotiile oferite de Rentrop & Straton.


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


Comentarii0 comentariiAtentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Citeste Raportul Special GRATUIT
Idei de Afaceri pentru 2024: 5 idei pentru Profit maxim
Idei de Afaceri pentru 2024: 5 idei pentru Profit maxim

Adauga adresa ta de email si vei primi sfaturi, solutii si exemple pentru succesul afacerii tale

Sfaturi, solutii si exemple pentru succesul afacerii tale
Idei de Afaceri pentru 2024: 5 idei pentru Profit maxim
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

Idei de Afaceri pentru 2024: 5 idei pentru Profit maxim
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016